کامل کنسرت آمریکا برنامه خواننده

کامل: کنسرت آمریکا برنامه خواننده هواداران هواداران برنامه ریزی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی مورد تایید ما نیست/ پیگیری می کنیم ، تصویر العمل آموزش و پرورش به کوتاه کردن موی 9 دانش آموز دختر

رییس آموزش و پرورش شهرستان فسا استان فارس گفت: واکنش‌ها یک معلم این شهرستان در کوتاه کردن موی تعدادی از دانش آموزان کلاسش مورد تایید آموزش و پرورش نیست.

مورد تایید ما نیست/ پیگیری می کنیم ، تصویر العمل آموزش و پرورش به کوتاه کردن موی 9 دانش آموز دختر

تصویر العمل آموزش و پرورش به کوتاه کردن موی 9 دانش آموز دختر: مورد تایید ما نیست/ پیگیری می کنیم

عبارات مهم : آموزش

آموزش و پرورش نیز عنوان را از طریق مراجع ذی صلاح اداری خود پیگیری خواهد کرد.

رییس آموزش و پرورش شهرستان فسا استان فارس گفت: واکنش‌ها یک معلم این شهرستان در کوتاه کردن موی تعدادی از دانش آموزان کلاسش مورد تایید آموزش و پرورش نیست.

به گزارش ایلنا، مسلم امینی نژاد گفت: در پی اطلاع از اقدام خلاف اصول تربیتی معلم کلاس دوم ابتدایی یکی از مدارس این شهر در کوتاه کردن موی ۹تن از دانش آموزان کلاسش بلافاصله عنوان به وسیله مسوولین ذی ربط آموزش و پرورش فسا پیگیری شد.

مورد تایید ما نیست/ پیگیری می کنیم ، تصویر العمل آموزش و پرورش به کوتاه کردن موی 9 دانش آموز دختر

رییس آموزش و پرورش شهرستان فسا استان فارس گفت: این معلم ضمن ابراز پشیمانی از این رفتار، انگیزه خود را کوتاه کردن موهای بلند تعدادی از دانش آموزانش که باعث مزاحمت جهت سایر دانش آموزانی که در نیمکت پشت سر آنها نشسته بودند عنوان کرد.

امینی نژاد گفت:هرچند نیت مهم واکنش‌ها این همکار فرهنگی حل یک مساله بوجود آمده در کلاس درسش بوده ولی متاسفانه از یکی از بدترین روش ها جهت حل این مساله یعنی کوتاه کردن مو بوسیله قیچی استفاده کرده که اصلا” مورد تایید نمی باشد.

رییس آموزش و پرورش شهرستان فسا استان فارس گفت: واکنش‌ها یک معلم این شهرستان در کوتاه کردن موی تعدادی از دانش آموزان کلاسش مورد تایید آموزش و پرورش نیست.

رییس آموزش و پرورش شهرستان فسا استان فارس گفت: هرچند صیانت از حریم همکاران فرهنگی وظیفه ذاتی ماست ولی از طرف دیگر صیانت و رعایت حقوق دانش آموزان به عنوان امانت هایی که به آموزش و پرورش سپرده شده است اند نیز مورد اهمیت و تاکید می باشد.

امینی نژاد گفت: آموزش و پرورش به مراتب و طی بخشنامه های متعدد و در کلاس های آموزشی ضمن خدمت از جمله اقدام پژوهی اشاره کرده که همکاران فرهنگی ضمن رعایت اصول تربیتی از روش های صحیح حل مساله جهت حل پرسشها موجود کلاس درس استفاده نمایند.

رییس آموزش و پرورش شهرستان فسا استان فارس با اشاره به اینکه درحال حاضر بعضی از خانواده های دانش آموزان شاکی این همکار فرهنگی هستند افزود: آموزش و پرورش نیز عنوان را از طریق مراجع ذی صلاح اداری خود پیگیری خواهد کرد.

مورد تایید ما نیست/ پیگیری می کنیم ، تصویر العمل آموزش و پرورش به کوتاه کردن موی 9 دانش آموز دختر

واژه های کلیدی: آموزش | آموزشی | استان فارس | کوتاه کردن مو | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs