کامل کنسرت آمریکا برنامه خواننده

کامل: کنسرت آمریکا برنامه خواننده هواداران هواداران برنامه ریزی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات مثل شما بدبين‌نيستم / سلطاني‌فر

مسعود سلطاني فر آرام و باحوصله هست. علی رغم گذشته، وزارت ورزش و جوانان كانون بحران نيست. عقلانيت به وزارتخانه بازگشته و حاشيه ها كمتر شده است هست. حتي گام هاي ا

مثل شما بدبين‌نيستم / سلطاني‌فر

سلطاني فر :مثل شما بدبين نيستم

عبارات مهم : جوانان

مسعود سلطاني فر آرام و باحوصله هست. علی رغم گذشته، وزارت ورزش و جوانان كانون بحران نيست. عقلانيت به وزارتخانه بازگشته و حاشيه ها كمتر شده است هست. حتي گام هاي اساسي براي تغييرات اساسي در ورزش هم شروع شده است هست. مهم ترين رويكرد وزارت ورزش و جوانان، دوري از کارها نمايشي است ولی اتفاق بزرگ جاي ديگر هست؛ جوان شدن بدنه ورزش ايران و استفاده از نيروهاي جوان براي ايجاد تحرك. همين راه ادامه بيابد، تحول دور نيست. ورزش ايران آرام آرام در حال پوست اندازي است و همين موجب شده است به آينده اميدوارتر باشيم. ولی اين گفت وگو با وزير ورزش و جوانان ايران حمايتي نيست. نقد به برخي رويكردها و پرسش هايي از نقص هاست.

آقاي دكتر بدترين خبري كه اخيرا در حوزه ورزش شنيديد، چه بود كه ناراحت تان كرد؟

مثل شما بدبين‌نيستم / سلطاني‌فر

خبر بد به آن معنا نداشتيم. هرچند مشكلات معمولي روزانه داريم كه به عنوان نمونه اعزامي با مشكل روبه رو شود يا تيمي به جايي برود كه ممكن است رفتارهاي خوشي نداشته باشند و انعكاس بدي داشته باشد. ما خبر آنچنان بدي كه بخواهيم بگوييم عجيب و غريب بوده، با لطف و عنايت خدا و هماهنگي اي كه كرده ايم و تدبيري كه داريم و هم افزايي و همگرايي كه داريم به وجود مي آوريم، خوشبختانه برنامه هاي مان يكي بعد از ديگري با لطف و عنايت خدا، تلاش همكاران مان و وقتي كه داريم مي گذاريم به اجرا درمي آيد.

اجازه دهيد چند خبر كه از نگاه من بد است را براي تان نقل كنم. يكي بحث ميزباني فوتبال ايران از كشور عربستان و بيشتر تاثير عربستان بر گزینش كشور عمان به عنوان كشور ميزبان، خبري از جودو كه رييس فدراسيون شما نامه اي به رييس ستاد نيروهاي مسلح مي زند و مي گويد كه فلان بازيكن را به خاطر فلان مصاحبه فلان برخورد را داشته باش يا فلان ورزشكار تيروكمان اعلام مي كند كه براي اعزام به امريكا درخواست پول شده است است.

اينها پرسشها روزانه ورزش است.

مسعود سلطاني فر آرام و باحوصله هست. علی رغم گذشته، وزارت ورزش و جوانان كانون بحران نيست. عقلانيت به وزارتخانه بازگشته و حاشيه ها كمتر شده است هست. حتي گام هاي ا

وزير ورزش براي هر كدام از اينها چه برنامه ريزي اي مي كند و رفتارش براي برخورد با فدراسيون ها يا پاسخ هايي به فدراسيون چه هست؟

ببينيد! ما يك رويكردها و سياست هاي كلي داريم كه حتما مقيد هستيم كه اين رويكردها و سياست هاي كلي اجرا شود. يكي هم پرسشها روزانه و مشكلاتي است كه بدان اشاره كرديد. بله، در ارتباط با AFC يك واقعيتي است كه بالاخره سعودي ها نفوذ بيشتري از ما دارند. ما بايد بنا را بر اين بگذاريم كه نه تنها در AFC كه در همه كنفدراسيون هاي آسيايي يا جهاني بتوانيم كرسي هاي بيشتري بگيريم. به هر حال ما يك موقعي تحريم ها را داشتيم كه مراودات و تعاملات بين المللي ما را محدود كرده بود.

پس از برجام و برطرف تحريم ها، بيش از صد مورد ميزباني جديد طي دو سال اخير گرفته ايم و درهاي جديدي در تعاملات بين المللي به روي مان باز شده است هست. بايد به صورت استراتژيك به دنبال اين برويم كه مديران فدراسيون عرصه هاي بين المللي را قوي تر ببينند تا بتوانند در كنفدراسيون هاي آسيايي و فدراسيون هاي جهاني كرسي هاي بيشتري بگيرند. در هر صورت داشتن كرسي ها براي ما خيلي مهم است و ما بايد از اين به بعد اين كار را در دستور كار خود قرار دهيم. واقعا تلاش ويژه اي بكنيم براي اينكه روسا و دبيران فدراسيون، اعضاي هيات رييسه، مسوولان كميته هاي متفاوت بتوانند در رده هاي خاص خود در مجامع بين المللي داراي كرسي شوند كه از حق ورزش كشور دفاع كنيم. به هر حال همانطور كه گفتم اين پرسشها مهم و تاثيرگذار هست. حضور ما در كميته هاي متفاوت فدراسيون هاي جهاني و كنفدراسيون هاي آسيايي و همچنين هيات رييسه و مسووليت هاي متفاوت مهم است و حتما در دستور كارمان حمايت از فدراسيون ها را داريم كه بتوانند موقعيت هاي بهتري كسب كنند.

مثل شما بدبين‌نيستم / سلطاني‌فر

ولي همان افرادي كه براي كرسي ها مي روند به عنوان نمونه در فوتبال، علي كفاشيان جايگاهي در فوتبال ايران ندارد كه حمايت نمي شود. مثال زدم و نمي خواهم فقط روي وي زوم كنم ولي موضوعي كه مدنظر من است اينكه آدم هايي كه مي خواهيم براي ارزش تلاش كنيم ممكن است در دوره بعد مورد بي توجهي واقع شوند و همان كرسي ها از بين برود. يعني يك نظام جامعي وجود ندارد كه بگوييم مي خواهيم به آن نقطه برسيم و از اين طريق پيشرفت كنيم. مثل كشور قطر كه خيلي از افرادي كه حتي در كميته انضباطي فيفا هم آدم معرفي كردند و توانسته اند حمايتش كنند.آرزوي قشنگي است ولي رسيدن آن به نظرم…

ببينيد! يكسري امكانات دارند كه به صورت كلي بيان مي كنم. نمي خواهم نه اسم فردي را ببرم و نه اسم كشوري را به آن معنا مطرح كنم. بالاخره ما يك اصول و چارچوب ديپلماسي داريم كه بايد اينها را رعايت كنيم. به هر صورت يكسري كشورها مي روند و هزينه مي كنند ولي نفراتي هم كه در داخل رشته هاي ورزشي و فدراسيون هاي خودشان گزینش مي شوند، چون اين كشورها بعضا مثل ما انتخابي نيستند و دوره ندارند و انتصابي هستند، وابستگي خانوادگي به دربار آن كشور يا خاندان حاكم بر آن كشور دارند؛ لذا يك دوره مي مانند، هزينه هم مي كنند، حمايت هاي متفاوت ديگر هم انجام مي دهند و دست ارزش هم باز است و اين موقعيت ها را به دست مي آورند.

مسعود سلطاني فر آرام و باحوصله هست. علی رغم گذشته، وزارت ورزش و جوانان كانون بحران نيست. عقلانيت به وزارتخانه بازگشته و حاشيه ها كمتر شده است هست. حتي گام هاي ا

شرايطي است كه از جهت مالي وضعيت ارزش يك مقداري سامان يافته تر و توانمندي ارزش بيشتر هست. ولي من فكر مي كنم كه ما بايد به هر حال برويم و بقبولانيم كه ظرفيت ورزشي كشور ما و تاثيرگذاري اي كه مي تواند داشته باشد و به خصوص در خيلي از رشته ها در آسيا مي تواند باعث ارتقاي سطح آن ورزش در آسيا و از طريق آسيا در دنيا شود، بايد برويم خودمان را بقبولانيم و با توانمندي هاي مان تحميل كنيم اگرچه…

در حوزه ورزش، ورزشكاران مان مي توانند اين توانمندسازي ها را داشته باشند ولي به نظر مي رسد مديران ما نمي توانند. چون خيلي از مديران حتي زبان انگليسي…

من مثل شما بدبين نيستم. يعني فكر مي كنم كه اگر يك چارچوب و رويكرد…

مثل شما بدبين‌نيستم / سلطاني‌فر

اجازه دهيد با ٣٤ سال سن و گذشت ٤٠ سال از انقلاب و نتايجي كه الان مي بينيم تا حدودي بدبين باشيم آقاي وزير!

شما حق داريد بدبين باشيد ولي من خوشبين هستم به اينكه ان شاءالله با تلاشي كه مي كنيم و برنامه ريزي اي كه انجام مي دهيم، بتوانيم درهاي بيشتري را به روي كشورمان باز كنيم.

معتقدم مسووليت پذيري در ورزش زير پرسش است و آن هم به اين برمي گردد با مديراني كه در حوزه هاي متفاوت تخلف مي كنند، برخورد نمي شود و همان نگاه ورزشي و جوانمردي هست. يعني ما يك پروژه مديريتي نمي بينيم بلكه همه مباحث را يك پروژه ورزشي مي بينيم. مثال مي زنم؛ کلوب هاي پرسپوليس و استقلال و اتفاقاتي كه در گذشته رخ داده. روساي فدراسيون هايي كه همين امروز در مورد حضور يا عدم حضورشان بحث هست. برخورد با تخلف در حوزه ورزش بسيار ضعيف است و چون مي بينند براي ارزش هيچ اتفاقي نمي افتد، براي همين من حس مي كنم كه اين باندهايي كه به صورت كوچك خودشان را شكل مي دهند، جايگاه وزارت ورزش و وزير را ضعيف مي كنند و آن مسووليت ناپذيري باعث مي شود كه موضع وزارت ورزش در اين حوزه ها آن چيزي كه مي خواهد نباشد.

من قبول دارم برخوردها ضعيف بوده ولي از ابتدايي كه آمدم با روساي فدراسيون ها، مديران كل ستادي و مديران كل استان ها جلساتي داشته ام كه كاملا سياست ها، رويكردها و برنامه هاي مان را ترميم كرديم و محكم هم ايستاده ايم و با قاطعيت هم صحبت كرديم و مواردي هم كه تخلف شده است برخوردهاي مورد نیاز را كرده ايم و قاطعانه تر هم اقدام خواهيم كرد.

يعني من با كسي رودربايستي ندارم و پيوند اخوت هم با هيچ كس نبستم. اين چيزي كه مطرح است منافع ملي است و مصالح ورزش كشور و مردمي هستند كه به هر حال با علاقه و علاقه پيگيري مي كنند و هوادار تيم ها و رشته هاي متفاوت هستند. با پيروزي ورزشكاران خوشحال مي شوند و با شكست ارزش ناراحت مي شوند. واقعا ما فكر مي كرديم كه بدهكار اين مردم هستيم و بايد با قدرت، حدت و قاطعيت برخورد كنيم. من الان دارم كميته اي را به نام كميته صيانت از ارزش هاي اخلاقي و اسلامي راه اندازي مي كنم.

شما يك صورت اصلاح طلب هستيد و بسيار در حزب اعتماد ملي تاثيرگذار بوديد و هستيد. ولي به نظر مي رسد هسته خيلي از احزاب مخصوصا اصلاح طلب در حال پيرشدن است و افراد با سن اوج بيشتر در شوراي مركزي فعال هستند. يك تلقي براي بيرون از اين احزاب و مردم وجود دارد و آن اينكه اصلاح طلبان از جوانان بيشتر در مورد كمپين ها و انتخابات و تكان دادن درخت از زير بار برف مي خواهند سود ببرند. شما به عنوان يك فرد اصلاح طلب كه در حوزه ورزش و جوانان صاحب سمت هستيد و كاملا اين دو حوزه ارتباط مستقيم با جوانان دارد. براي استفاده از ظرفيت مديران جوان در عرصه مديريتي تلاشي شده؟

چرا رسانه ها فكر مي كنند فقط بايد اخبار منفي بدهند؟ فقط بايد انتقاد و نقطه ضعف بنويسند؟

نكته اينجاست كه بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. شما اگر در تلويزيون يك نقد كوچك حتي به خود يا ديگران بكنيد، بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد تا وقتي كارهاي انجام شده است وزارت ورزش را بيان كنيد. اين يك موضوعي است كه ذائقه در اين سال ها تغيير كرده و شايد اصلا منشا آن رسانه نباشد و جاهاي ديگري باشد كه مردم دوست دارند خروجي آن را در گفت وگوها، نقدها و موارد منفي ببينند. ولی نكته مهم اين است كه من در جريان تلاش هاي شما براي عنوان جوان سازي ورزش كشور در مرحله اول و آن شكستن حلقه مديران سالخورده و سن اوج هستم. ولی مي خواهم از زبان شما كمي آماري تر، دقيق تر و براق تر بشنوم.

ما در وزارت ورزش و جوانان كه آمديم متاسفانه ديديم كه خيلي از بخش هاي نرم افزاري مان مشكل دارد. يعني شايد تنها وزارتخانه اي باشيم كه قانون اهداف و وظايف و اختيارات نداشتيم. بلافاصله هفته هاي اول كه آمدم لايحه مربوط به قانون اهداف و اختيارات وزارتخانه را تهيه كردم و به دولت فرستادم تا تصويب شد و الان به مجلس رفته هست. در كميسيون ها هم تصويب شده است و الان قرار است كه وارد صحن مجلس شود. سال ٩٥ كه من آمدم شش سال از تاسيس وزارتخانه مي گذشت ولی قانون اهداف و وظايف و اختيارات نداشت.

وزارتخانه چارت مصوب قانوني به روز نداشت. قانون اهداف و وظايف واختيارات ان شاءالله در مجلس تصويب مي شود. ما بالاخره مي فهميم كه وظايف اصلي مان چيست؟ چون يك چيزهايي را از گذشته شرکت تربيت بدني داشته و شرکت ملي جوانان كه گفته اند همان ها فعلا باشد. در حالي كه اين وزارتخانه جديد هست. تاپ چارت مان را تصويب شرکت استخدامي رسانديم و تمام شد. حدود ٩٥ درصدش تمام شده است و يكي، دو مشكل كوچك دارد كه آن هم تا پايان همين برج تكميل مي شود. تشكيلات مان يك مقدار چابك تر مي شود و اين بخش را ساماندهي مي كنيم. مهم ترين بحثي كه ما داريم است كه بتوانيم در بخش نيروي انساني ساماندهي مورد نیاز و اصلاحات مورد نیاز را انجام دهيم.

من فكر مي كنم كه نه تنها، وزارت ورزش جوانان كه كل نظام اجرايي كشور، بايد به سرعت به سمت جوانگرايي و استفاده از مديران جوان بروند. چون اين باور جدي من هست. فكر مي كنم الان كه ٣٩ سال از پيروزي انقلاب گذشته سال آينده چهلمين سال حيات نظام مقدس جمهوري اسلامي را داريم. ما ان شاءالله بايستي آرام آرام شرايطي فراهم كنيم تا پايان اين دولت نسل مديران فعلي كنار بروند و نسل جوان بر سر كار بيايد. ما داريم اين انتقال نسل را به مرور انجام مي دهيم. در حال حاضر در ٤، ٥ سال مديران كل جوان زير ٤٠ سال گذاشته ام. درحالي كه مخالفان زيادي وجود داشت ولي من نتيجه گرفته ام. الان در استان هاي خوزستان، كرمان و مركزي مديران جوان ٣٥ تا ٣٧ ساله دارم و همه هم راضي هستند و دارند كار مي كنند. براي دو، سه استان ديگر كه مي خواهيم مديران كل را عوض كنيم شرط مان اين بوده كه افرادي كه مي خواهند گزینش شوند و مورد بررسي قرار بگيرند زير ٤٠ سال سن داشته باشند. ما بايد بتوانيم از الان مديراني بياوريم كه حداقل براي ١٠، ١٥ سال آينده بتوانند بخش ورزش كشور را مديريت كنند.

در ستادمان هم به همين شكل تلاش داريم كه ان شاءالله همين كار را بكنيم. از آن طرف، كساني كه سابقه خدمتي بيش از ٣٠ سال با مدرك ليسانس دارند كه بايد بازنشسته شوند را تا پايان سال بازنشست مي كنيم. آنهايي كه ٣٥ سال و مدرك فوق ليسانس دارند را بازنشست مي كنيم و در فدراسيون ها هم همين كار را كرده ايم. فدراسيون هايي كه دوره مديريت طولاني داشتند؛ مثل بوكس، نجات غريق، كبدي و… ولي با كمترين ضايعه و به اصطلاح عوام بدون خونريزي يكي بعد از ديگري با لطف و عنايت خدا و تدبيري كه كرديم، جايگزين شدند.

آيا مي توانيد بگوييد آقاي ميرسليم چطور حاضر شد كه ديگر حضور نداشته باشد.

ما يك آيين نامه چگونگي گزینش روساي فدراسيون ها را داريم و متناسب با آن كساني كه مي خواهند براي رياست فدراسيون ها كانديدا شوند بايد حداقل ٣٠ سال و حداكثر ٧٠ سال داشته باشند. آقاي ميرسليم كه خيلي هم در فدراسيون نجات غريق زحمت كشيده بودند و واقعا تلاش هاي ارزش هم موثر بوده و تيم خوبي هم آنجا جمع كرده بودند، سن ارزش به گونه اي بود كه نمي توانست ديگر كانديدا شود.

حدودا ٧٢ ساله هستند و به همين خاطر ديگر نتوانستند كانديدا شوند و يك جوان ديگري آمد كه سال ها آنجا كار مي كرد. در فدراسيون بوكس ما جوان بلوچ اهل سنتي آمده و خودش قبلا بوكسور بوده هست. فكر مي كنم ان شاءالله اين روند را هم بتوانيم ادامه دهيم. در مواردي كه انتصاب است مثل مديران كل استان ها و مديران ستادي، طبيعتا دست خودمان است و در فدراسيون هايي كه انتخابي است ان شاءالله اميدوار هستيم كه كساني كانديدا شوند كه افراد جوان تر با انرژي بيشتر باشند كه بتوانيم ان شاءالله با اين تيم مديريتي جديد يك سرمايه و اعتبار خوبي در كشور ايجاد كنيم.

در خلوت خود وقتي فكر مي كنيد و قطر را ميزبان جام جهاني مي بينيد، امارات ميزبان جام ملت هاي آسيا يا مراكش كه قهرمان آفريقا هم شد و براي ميزباني جام جهاني بعدي در تلاش هست. به عنوان يك مدير نظام جمهوري اسلامي بعد از ٤٠ سال كشوري كه خودش قبلا ميزبان بازي هاي آسيايي قبل از انقلاب بوده ولي بعد از انقلاب ميزبان بازي هاي بزرگي نبوده را چطور توجيه مي كنيد و فكر مي كنيد راه برون رفت از اين اتفاق كه به يك نتيجه برسيم، چيست؟

ببينيد! من هم به شدت علاقه و آرزو دارم كه بتوانيم رويدادهاي مهم بين المللي را ميزباني كنيم. الان هم اعتقاد دارم كه به لحاظ سخت افزاري اين اعتقاد و ظرفيت را داريم. به خاطر همين هم تقاضاي ميزباني جام جهاني فوتسال را دادم و الان هم فكر مي كنم بايد تلاش كنيم تا براي ٢٠٢٣ بتوانيم ميزباني جهاني جام ملت هاي آسيا را بگيريم.

چون ما الان از جهت استوديوم هاي متفاوت در شهرهاي كشور خوشبختانه وضعيت خوبي داريم درحالي كه قبلا يك استاديوم آزادي داشتي و يك تختي. ولي الان نقش دنیا را در اصفهان با ظرفيت ٧٥ هزار نفر داريم. يادگار امام را در تبريز داريم كه همين مقدار ظرفيت دارد. غدير اهواز ٥٠ هزار نفره و پارس شيراز كه استاديوم بسيار زيبايي شده است و اين بار در شب شاهد شكوه اين استاديوم ٥٠ هزار نفره بودم. دو تا استاديوم خوب در مشهد «ثامن و امام رضا(ع)» را داريم كه هر دو آماده برگزاري مسابقه هست. در ٢٠ شهر كشور هم ٢٠ تا استاديوم ١٥ هزار نفره ساخته شده است كه واقعا اين ظرفيت را ايجاد مي كند كه ما بتوانيم ميزباني جام ملت هاي آسيا را داشته باشيم.

ساير امكاناتي هم كه نياز داريم طي سه سالي كه رييس شرکت ميراث فرهنگي بودم، ساخت حدود ٨٠٠ هتل را شروع كرديم كه يكي بعد از ديگري در كشور به بهره برداري مي رسد و بخش گردشگري كشور از جهات متفاوت طي سه، چهار سال آينده رونق چشمگيري پيدا خواهد كرد. خيلي دوست دارم كه ما ميزباني جام ملت هاي آسيا و مسابقه های فوتسال را داشته باشيم. به ويژه در رشته هاي سالني الان مشكل خاصي نداريم حتي در رشته هايي كه مرتبط با بانوان است به خصوص سالني ها مي توانيم رويدادهاي بين المللي بيشتري را ميزباني كنيم و واقعا تلاش من بر اين است كه ان شاءالله بتوانم بذرهايي را بكارم كه شايد به دوره مديريت خود من رشد نكند. ما اگر الان بتوانيم ميزباني ٢٠٢٣ را بگيريم، به احتمال زياد من ٢٠٢٣ اينجا نخواهم بود ولی اين بذرها بايد الان كاشته شود تا جوابش را آن موقع بگيريم و برداشت داشته باشيم.

و همين نگاه در حوزه ورزش خيلي نگاه عجيب و غريبي بود از اين جهت كه مي گفتند ورزش محلي شده است براي اتلاف سرمايه هاي انساني. چه بسيار استعدادهايي كه در استان ها وجود داشته و ديده نمي شدند يا اصلا ديده مي شدند و به آن مرحله نمي رسيدند.

ببينيد! من اين را قبول دارم كه ما هنوز از همه استعدادها و ظرفيت هاي مان نتوانسته ايم استفاده كنيم. من سفرهاي زيادي به استان هاي متفاوت و بالاي سر پروژه هاي متفاوت مي روم و با جوان هاي زيادي نشست و برخاست مي كنم.

با هيات هاي ورزشي مي نشينم و كارهاي متفاوت را از نزديك مي بينم. براي برگزاري مسابقه های بين المللي رويكردمان اين است كه از پایتخت کشور عزیزمان ایران به استان ها انتقال یافته كنيم تا استان ها هم يك شور و شعف داشته باشند و خودم هم حضور مي يابم. به عنوان نمونه هم براي اختتاميه بدمينتون به زنجان مي روم و هم براي اختتاميه مسابقه های كشتي دهه فجر به تبريز سفر مي كنم. تقريبا هيچ رويداد بين المللي در استان ها نبوده كه در اين مدت برگزار شود و من نرفته باشم و از نزديك نديده باشم. عمد هم دارم كه مي روم. مي روم تا يكسري ارزيابي هاي متفاوت انجام دهم. واقعيت اين است كه استعدادهاي خيلي زيادي را در رشته هاي متفاوت با توجه به وضعيت فيزيكي افراد و شرايط جغرافيايي آن مناطق مي بينيم.

چون اينها مهم هست. يعني شما نمي توانيد بگوييد در هر استاني هم واليباست، هم فوتباليست، هم پرتابگر و هم دونده نيمه استقامت و استقامت و دوهاي سريع درمي آيد و هم شناگر خوبي. شرايط جغرافيايي مناطق در شرايط فيزيكي افراد تاثيرگذار هست. در استان هاي كوهستاني كه مردم سختكوش تر هستند و با سرما زندگي مي كنند طبيعتا رشته هاي ورزشي مرتبط با آن شرايط هست. ما استعدادهاي خيلي زيادي را داريم. براي اينكه از اين استعدادها بتوانيم استفاده كنيم و پوشش دهيم بايد هيات هاي ورزشي مان را تقويت كنيم.

خوشبختانه از امسال با تخصیص داده شده است يك رديف جديد درآمدي به نام ٢٧ صدم درصد بر ماليات ارزش افزوده، ما كمك هاي مان را به هيات هاي ورزشي تا الان سه تا چهار برابر سال گذشته كرده ايم و تا پايان سال شايد به ٥ برابر گذشته برسانيم و اين تامين منابع مالي براي هيات هاي ورزشي اجازه مي دهد كه هيات هاي استاني و شهرستاني ما يك مقداري در شناسايي استعدادها و برگزاري مسابقه های و اردوها و اعزام هاي متفاوت تكان بخورند. خيلي مواقع نمايندگان مجلس، فرمانداران و استانداران نزد من مي آيند و مي گويند كه براي يك اعزامي كه ٥ ميليون تومان هزينه دربردارد، مانده ايم و راست هم مي گويند. چون ما ١٣ هزار و ٨٠٠ تا هيات در كل كشور داريم و سال گذشته ١٨ ميليارد تومان به آنها پول داده بوديم و امسال تا الان سه برابر آن پول داده ايم و تا پايان سال به ٤ تا ٥ برابر مي رسد.

آقاي دكتر! در بحث توسعه كه مطرح كرده بوديد توسعه متوازن هميشه مدنظر بود كه همه بخش ها به صورت متوازن رشد كنند. در خود مجموعه وزارت ورزش مي بينيم كه به عنوان نمونه روي ورزش قهرماني خيلي مانور مي شود و تبديل به انساني شده است كه سرش خيلي بزرگ هست. بخش جوانان دست هايش كوچك است و رشد متوازني نبوده هست. براي خود مجموعه وزارت ورزش فرضا در ورزش همگاني مسابقه محوري براي همه كارهاي فرهنگي اصل شده است هست. سلامت اولويت دوم و سوم هست. نه اينكه كار نشده بلكه همه مي دانيم كه در يك بخش هايي كار شده است هست. ولی مي خواهم بگويم اين خروجي به سلامت عمومي و تعداد موفقيت هاي كشور در حوزه هاي متفاوت كمك كند. سامان دادن اين حوزه در درون وزارت ورزش به چه شكل انجام مي شود؟

من اين اصل را باور دارم كه در هر جامعه اي، توسعه اگر چنانچه هماهنگ و متوازن انجام نشود، جامعه توسعه يافته نمي شود و دچار ناهماهنگي و ناهنجاري مي شود. در توسعه كلي كشور هم اگر توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را با يك هارموني و رويكرد مشخص دنبال نكنيم قطعا جامعه مان توسعه پيدا نخواهد كرد. نمي گويند جامعه توسعه يافته هست. در وزارت ورزش و جوانان هم همين هست. اگرچه يك اتفاقاتي تاكنون افتاده و همين چيزي كه شما مي گوييد باشد، ولي تلاش مان بر اين است كه اين توازن را ايجاد كنيم. اولا در خصوص ورزش همگاني اين يك واقعيت هست. درست است كه ورزش همگاني خبرساز نيست.

درست است كه ظاهرش از نظر رسانه ها پرجاذبه نيست كه ما بگوييم امروز مردم ١٠٥ شهر كشور ورزش كرده اند يا دويده اند. يا اينكه مردم اين تعداد دقيقه در ماه ورزش مي كنند. مردم براي ارزش مهم است كه تيم ملي ارزش در مسابقه های مقدماتي برده باشد. مردم براي ارزش مهم و پرجاذبه است كه بگويند وزنه بردار ما ركورد المپيك را زد يا كشتي گير ما مدال طلاي المپيك را آورد. ما اگر چنانچه بتوانيم اين توازن را ايجاد كنيم، تاثيري كه روي رشد و سالم سازي جامعه به خصوص در بخش ورزش همگاني دارد، خيلي چشمگير تر از ورزش قهرماني است.

درست است كه ورزش قهرماني مهم ترين و ارزان ترين ابزار براي پر كردن اوقات فراغت مردم است ولي آنچه در سالم سازي جامعه تاثيرات كلي دارد هم سلامت جسم و هم سلامت روح، ورزش همگاني هست. ما امسال به خوبي به ورزش همگاني رسيده ايم. هم منابع خوبي تخصیص داده شده است داده ايم و هم در همين ايام دهه فجر يكهزار و ٦٨٠ برنامه مشمول بر پياده روي خانوادگي، كوهنوردي جمعي، برگزاري مسابقه های همگاني مردمي و جشنواره روستايي عشايري طراحي كرده ايم كه در سه جمعه سيزدهم، بيستم و بيست و هفتم بتوانيم اجرا كنيم. در ايام سال هم به همين شكل كار دنبال مي شود و باورش بايد دربين مديران ما به وجود بيايد.

دكتر! از تصاويري كه از دختران ريش دار در ورزشگاه ها مي بينيد چه احساسي داريد؟ اين نقص را از خودتان، جامعه يا قانون مي بينيد؟

به هر حال ما بايد ضمن رعايت ملاحظات فرهنگي و شرعي مان در تعدادي از رشته هايي كه امكان حضور بانوان در استاديوم ها وجود دارد، شرايطي را فراهم كنيم. البته با هماهنگي اي كه بين همه عوامل و دست اندركاران به وجود مي آيد، شرايط حضور بانوان در برخي از رشته ها كه فراهم است را فراهم كنيم تا آنها اين مسابقه های را ببينند. داريم يك مقدار كارهايي انجام مي دهيم. بايد كارهاي توجيهي انجام شود و همه به يك باور برسند و همگرايي ايجاد شود تا ان شاءالله به مرور اين تصميم شكل بگيرد.

هيچ تصويري در ذهن تان شكل نمي گيرد؟

ان شاءالله با هماهنگي اي كه به وجود بيايد اين اتفاق مي افتد. هرچه به اين عنوان نپردازيم در برنامه هاي مان موفق تر مي شويم.

بحث حضور زنان در ورزشگاه ها كه شما داريد چه كار مي كنيد را نپرسيدم. بلكه جوياي تصويري كه در ذهن تان شكل مي گيرد، بودم.

ببينيد! جمعي نشسته اند كه خلاصه اين داستان براي ارزش بحثي شده. ما بايد همان طور كه خيلي چيزها را تدبير كرديم، اين را هم با صبر و حوصله به جاي خوبي برسانيم لذا اصلا بدان نپردازيم.

در حوزه شفافيت وزارت ورزش كه يكي از شعارهاي شما از همان ابتدا و تكرارش در مجلس بود، فدراسيون ها كمي از بحث شفافيت فراري هستند. شايد به خاطر اينكه ما هميشه ورزش را جزو جاهايي كه بايد براق عمل كند، نمي دانستيم. ولی اين شفافيت نمودش در فدراسيون ها به چه شكل خواهد بود؟

بحث درستي است كه شما مطرح مي كنيد. آن چيزي كه در ذهن من و برنامه هاي مان در بحث شفافيت هست، قدم هايي را برداشته ايم ولي هنوز فاصله داريم. من نظارتم را با ابزارهاي مختلفي كه در اختيار دارم روي كار فدراسيون ها روز به روز بيشتر مي كنم. ولي هنوز نمي توانم ادعا كنم كه همه مسائلي كه در فدراسيون ها دارد اتفاق مي افتد، برنامه هايي كه اجرا مي شود غلط يا درست هست. ما يك نظارت تشكيلاتي داريم كه از طريق حوزه معاونت ورزش قهرماني بايد انجام شود.

دفتر بازرسي داريم كه بالاخره به شكايت ها رسيدگي مي كند. همچنين پرسشها مربوط به امنيت را حراست دنبال مي كند و دستگاه نظارتي ديگر هم هستند كه كنترل مي كنند. شرکت بازرسي كل كشور دايم در فدراسيون هاي متفاوت مستقر مي شود و بررسي مي كند. من هم استقبال مي كنم. يعني با دوستان مان در بازرسي كل كشور طي جلساتي كه داشته ايم، خواسته ام كه با قوت و قدرت نظارت خودشان را انجام دهند.

آيا خروجي اين مي تواند باشد كه بودجه ها و هزينه ها به صورت براق روي سايت بيايد و اعلام شود كه پول دولت در كجاها هزينه مي شود؟

من واقعا باورم اين است كه گزارشات مالي فدراسيون ها يعني منابع و مخارج را سال به سال بتوانيم دقيق و دقيق اعلام كنيم. هيچ اشكالي ندارد كه سال به سال منابع و مصارف را انتشار دهيم تا مردم هم نظر دهند. الان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات نظارت مي كند. بعضا مواردي است كه كميسيون اصل ٩٠ مجلس هم نظارت مي كند. بازرسي و حوزه معاونت و حراست هم نظارت مي كنند. درصد بسياري از مشكلاتي كه قبلا بود با اين نظارت ها برطرف شده است ولي اينكه به حد ايده آل و مطلوب برسد كمي كار دارد.

چند پرسش خصوصي تر مي پرسم كه كوتاه تر هست؛ خنده آمیز ترين موضوعي كه در شبكه هاي مجازي خوانديد را به ياد مي آوريد؟ به عنوان نمونه پسرتان نگفت كه وزير پرسپوليسي براي فلان جا گل زده!

يكي از اين مواردي كه است و گاهي اوقات مي آيد، پرسپوليسي ها به ما مي گويند استقلالي و استقلالي ها مي گويند پرسپوليسي. هر كدام كه مي بازند مي گويند كه وزير طرفدار طرف برابر هست. در حالي كه ديگر اين پرسشها براي من مدت هاست كه حل شده است هست. مواردي است كه مطرح مي شود. به عنوان نمونه عكسي انداخته بودند و مرا به عنوان پديده يكي از اين دو تيم در فضاي مجازي معرفي كرده بودند. اين خيلي نكته جالبي بود ولي رسالت و وظيفه من اين است كه در جهت رشد و ارتقاي ورزش كشور و فوتبال كشور تلاش كنم. واقعا هيچ كدام از اين دو تيم براي من فرقي نمي كنند. پيروزي ارزش به خصوص در مسابقه های بين المللي باعث خوشحالي من و شكست ارزش باعث ناراحتي من هست. من باورم هميشه اين بوده كه حال اين دو تيم خوب باشد حال فوتبال ملي ما خوب است.

اهل خواندن روزنامه ها هستيد؟

اگر وقت كنم، بله مي خوانم.

تاكنون نقدي باعث شده است كه براي تان رنجش ايجاد شود كه به نظرتان پرهیزگاری رعايت نشده باشد.

ببينيد! خوشبختانه تا الان اكثر رسانه ها يك ارزيابي منطقي داشته اند. اگر هم ايراد گرفته اند يا ناشي از عدم آگاهي ارزش بوده يا به خاطر ضعف ما بوده. يكي دو مورد هم بوده كه من احساس كردم نقدهايي كه شده است از سر دلسوزي نيست و شايد خواسته هاي ديگري مطرح بوده و داشته اند كه برآورده كردن برخي از اين خواسته ها براي ما امكان پذير نيست.

احساس مي كنيد وزير ورزش موفقي بوده ايد؟

من هيچ موقع قضاوت نمي كنم.

آيا وقت مي كنيد فيلم و كتاب ببينيد يا بخوانيد؟

مجموعه اخبار مثبت است ولي خيلي كم. چون معمولا تا ساعت ١٠ و گاهي ١١ شب در دفتر كارم هستم. دوست دارم يك موقع وقت كنم و از اين هياهو بيرون بيايم ولي واقعا نمي شود. همان شب هم كه مي روم نيم ساعتي پاي تلويزيون مي نشينم. در پاسخ به خانمم كه مي گويد تا الان كه مشغول بودي باز هم آمدي و داري فوتبال و ورزش نگاه مي كني! مي گويم كه اين اضافه كاري من است.

وقتي بيرون مي رويد صورت مردم را مي بينيد كه گاهي افسرده، خشن و خندان هستند. برآوردتان از جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم، چيست؟ فكر مي كنيد دولت آقاي روحاني راجع به اين رضايت يا اين نارضايتي كه وجود دارد تلاشي كرده كه به جايي رسيده باشد؟

من اعتقاد دارم كه ما حتما بايد اميد و اعتماد را در بين مردم حفظ كنيم. هر نظام و دولتي بايد اين دو اصل را در تعامل با مردمش رشد و توسعه دهد. دولت اعتدال و توسعه، دولت جناب آقاي روحاني هم در دولت يازدهم و هم در دولت دوازدهم دستاوردهاي بزرگي داشته كه چون به هر حال به لحاظ رسانه اي خيلي حمايت نمي شود يا منتقدين ما توانايي رسانه اي ارزش بالاتر از دولت است.

و آنها سعي در سياه نمايي و بزرگ كردن ضعف هاي دولت دارندو برخورد تا حدودي بي انصافي لذا ما نمي توانيم همه اين توانمندي و دستاوردهاي مان را آن طور كه بايد و شايد به سطوح متفاوت جمعيتي و لايه هاي متفاوت اجتماعي مان منعكس كنيم. صداوسيما بايد در اين رابطه تلاش بيشتري كند. البته يك جمع رسانه هاي همراه و حامي هم مثل رسانه شما و تعدادي از روزنامه ها هم داريم كه انصافا عملكردشان در جهت حمايت از دولت و همراهي با دولت خيلي خوب بوده. ولي منتقدين ما به هر حال چون توان مالي ارزش بالاست، توان رسانه اي ارزش هم بالاست. فكر مي كنم در اين رابطه بايد بيشتر تلاش كنيم و بيشتر با مردم ارتباط برقرار كنيم. ما الان مشكل عمده اي غير از اشتغال نداريم. بايد اين سرمايه گذاري ها را استمرار دهيم و ان جي اوها را فعال كنيم. باور جدي مشاركت مردم بايد فراهم شود. مردم نگويند يك جاهايي كه فقط روزهاي انتخابات ما را مي خواهيد! همين كه در ان جي اوها با فرزند ها مي نشينيم و با آنها جلسه و مجمع مي گذاريم و در مناسبت هاي متفاوت دعوت ارزش مي كنيم، اتفاقي كه گفتم مي افتد يعني يك نفرشان در اين اغتشاشات شركت نكردند و يك نفرشان هم دستگير نشدند.

مهم ترين برنامه اي كه در حوزه ورزش است برنامه ٩٠ هست. نسبت به آن بيشتر نقد داريد يا بايد حمايت شود؟

من ٩٠ را نگاه مي كنم. ٩٠ هم داراي نقاط مثبت است و هم بدان نقدهايي وارد است كه بنا دارم يك روزي با خود آقاي فردوسي پور بنشينم اين پرسشها را خيلي صريح و روشن بازگو كنم. ولي نقاط مثبت زيادي هم دارد. ضعف هايي هم است كه اگر برطرف كنند، مي تواند جذابيت بيشتري براي مردم داشته باشد.

پيش بيني تان از جام جهاني؟

من دارم همه تلاشم را مي كنم كه تداركات خوبي داشته باشيم. داريم همه كار مي كنيم كه بتوانيم نتيجه در شأن خودمان بگيريم اگرچه در يكي از سخت ترين گروه ها افتاده ايم. الان قهرمان آفريقا با قهرمان دنیا با يكي از تيم هاي مدعي كه بالاخره در ١٠ تيم اول دنياست، همگروه شده است ايم. روي كاغذ البته خيلي سخت است ولی چه كسي فكر مي كرد كه يونان يك روز قهرمان اروپا شود؟ كي فكر مي كرد در جام جهاني تركيه سوم و كره جنوبي چهارم شود؟ داور فينال جام جهاني ١٩٧٤ آلمان چه كسي بود؟ جانكي تايلور بود، بازي اي كه دو- هيچ آلمان، هلند را برد و در دقيقه يك پنالتي گرفتند و دقايق ٢٧ و ٤٣ هم گل زدند و بردند. در بازي ١٩٨٨ داوري ايتاليايي گذاشتند كه واقعا اصلا فينال را برهم ريخت، برعكس جانكي تايلور كه يك داور مقتدر بود. شما از كجا مي دانيد كه اين اتفاقات نمي افتد؟ ما تيم خوبي داريم. من الان اعتقاد دارم كه ما دو تا تيم ملي داريم. دست مربي پر هست. مربي باتجربه اي داريم و فدراسيون همه دارند زحمت مي كشند.

وزارت ورزش با همه توان دارد حمايت مي كند. ما از هيچ چيزي كه براي تيم ملي مورد نیاز بود فراهم شود تا يك حضور خوب و آبرومند داشته باشد دريغ نكرده ايم. بهترين كمپ و كامل ترين و مجهزترين را گرفته ايم. هشت بازي تداركاتي ديگر پيش بيني كرده ايم. به ويژه با الجزاير، ليبي و تونس كه هم سيستم مراكش هستند. ديگر هر كاري بايد انجام مي شده، شده است هست. هماهنگي بازي هاي ليگ با تيم ملي. هماهنگي هايي كه مورد نیاز بوده بين بازيكناني كه مدنظر كادر مربيگري است كه در اين ايام بيايند و كار كنند. راه اندازي و تجهيز كمپ فوتبال مان در اينجا خوب است ولي متاسفانه به قرعه بدي خورديم البته من اميدوارم. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.

اعتماد

واژه های کلیدی: جوانان | وزارت ورزش و جوانان | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs