کامل کنسرت آمریکا برنامه خواننده

کامل: کنسرت آمریکا برنامه خواننده هواداران هواداران برنامه ریزی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی عصاره شبدر قرمز علائم یائسگی را متوقف می کند

به گزارش مهر، تحقیق تازه محققان دانشگاه آرهوس دانمارک اثبات کرده است که استفاده از شبدر قرمز به شکل عصاره حاصل از تخمیر به شکل قابل توجهی موجب کم کردن تعداد دفع

عصاره شبدر قرمز علائم یائسگی را متوقف می کند

عصاره شبدر قرمز علائم یائسگی را متوقف می کند

عبارات مهم : محققان

عصاره شبدر قرمز تخمیرشده موجب توقف گُرگرفتگی و سایر علائم یائسگی می شود.

به گزارش مهر، تحقیق تازه محققان دانشگاه آرهوس دانمارک اثبات کرده است که استفاده از شبدر قرمز به شکل عصاره حاصل از تخمیر به شکل قابل توجهی موجب کم کردن تعداد دفعات و شدت گُرگرفتگی های روزانه می شود.

عصاره شبدر قرمز علائم یائسگی را متوقف می کند

مطالعات همچنین نشان می دهد این عصاره به شکل عادی از تسریع از بین رفتن استخوان ها در دوره یائسگی پیشگیری می کند.

این یافته ها بسیار امیدبخش هستند چراکه فایده های آن بدون عوارض جانبی هورمون درمانی که موجب زیاد کردن ریسک سرطان و بیماری های قلبی-عروقی می شود، اتفاق می افتد.

به گزارش مهر، تحقیق تازه محققان دانشگاه آرهوس دانمارک اثبات کرده است که استفاده از شبدر قرمز به شکل عصاره حاصل از تخمیر به شکل قابل توجهی موجب کم کردن تعداد دفع

به گفته محققان، ایزوفلاوون ها و پروبیوتیک های موجود در شبدر قرمز موجب کم کردن علائم یائسگی می شوند.

مکس نورمن لامرت، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «فرآیند تخمیر عصاره گل شبدر قرمز موجب ایجاد این تاثیر می شود چراکه تخمیر اسیدلاکتیک موجب زیاد کردن توانایی زیستی ترکیبات شبه استروژن موسوم به ایزوفلاون ها یا فیتواستروژن ها می شود که شبدر قرمز هم به وفور دارای این مواد است.»

وی در ادامه می افزاید: «مشکل مربوط به ایزوفلاون ها این است که به مشکل هضم می شوند چراکه به طور طبیعی به مولکول های قند پیوند خورده که در نتیجه مانع از جذب آن می شود. از اینرو بخش بزرگی از ایزوفلاون های مصرفی به شکل قرص یا کپسول بدون ورود به جریان خون از روده دفع می شوند.»

عصاره شبدر قرمز علائم یائسگی را متوقف می کند

وی در ادامه می افزاید: «اما این مسئله بواسطه قرارگیری عصاره شبدر قرمز در معرض فرآیند تخمیر برطرف می شود. به لحاظ فنی، این فرآیند موجب تفکیک مولکول های قند از ایزوفلاون ها شده است و در نتیجه توانایی زیستی آن زیاد کردن می یابد.»

در این تحقیق زنان به دو گروه ۳۰ نفری تقسیم شدند: گروه اول روزانه به مدت ۱۲ هفته ۱۵۰ml عصاره شبدر قرمز نوشید و گروه دوم محصولی مشابه دارونما را مصرف می کرد.

به گزارش مهر، تحقیق تازه محققان دانشگاه آرهوس دانمارک اثبات کرده است که استفاده از شبدر قرمز به شکل عصاره حاصل از تخمیر به شکل قابل توجهی موجب کم کردن تعداد دفع

بعد از ۱۲ هفته و با اندازه گیری علائم گرگرفتگی در زنان، مشخص شد مصرف عصاره شبدر قرمز تاثیر شگرفی بر کم کردن تعداد دفعات و شدت گرگرفتگی ها داشته است.

واژه های کلیدی: محققان | علائم یائسگی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs